praktikmærket logo

Betingelser og vilkår

Læs venligst vores betingelser og vilkår grundigt. Du kan læse vores anbefalinger til jeres virksomhed, hvis I vil støtte og deltage i mærket

Anbefalinger til et godt praktikforløb

Det er i alles interesse at skabe et godt praktikforløb. Derfor anbefaler vi, at medlemmer af praktikmærket tager stilling til følgende:

1.0 Jeres praktikant spiser gratis med i frokostordningen - Hvis sådan en haves.

1.1 Stille computer, skrivebordsplads, redskaber eller anden værktøj til rådighed for praktikanten.

1.2 Praktikanten anses for, at være på lige fod med øvrige ansatte og tildeles ansvar.

1.3 Praktikanten inviteres til fælles arrangementer og begivenheder.

1.4 Give praktikanten udfordrende og tilstrækkelige opgaver, der afprøver teoretiske evner.

1.5 Tilknytte en medarbejder til praktikanten for tryghed og vejledning.

Disse punkter bygger på oplevelser fra studiepraktikanter.Betingelser for medlemskab

2.0 I skal enten have en igangværende studiepraktikant eller have haft en studiepraktikant fra tidligere praktikforløb.

2.1 Studiepraktikanten skal komme fra et dansk videregående studie, internationale studieretninger er også gældende.

2.2 Praktikanter fra folkeskolen eller anden form for praktik er ikke gældende. Derfor skal praktikforløbet have en varighed i minimum en måned.

2.3 I skal som virksomhed minimum have haft et succesfuldt praktikforløb. Det vil sige, at praktikperioden blev færdiggjort.

2.4 Indgået en praktikaftale, der sætter rammen for hele for hele forløbet.

2.5 I skal som virksomhed kunne fremvise dokumentation på, at I har eller har haft en studiepraktikant.

2.6 I skal senest efter 14 dage fra ansøgning, tilføje praktikmærket på jeres hjemmeside. Mærket linker ind til jeres certifikat. Det er dokumentation på jeres medlemskab. Dette link skal forblive uændret, da det kan anses for misbrug.

Ved opfyldning af disse betingelser kan I blive medlem af praktikmærket.Vilkår

3.0 Alle priser på hjemmesiden er eksklusiv moms. Vi forbeholder os retten til at ændre priserne, der gives besked inden - hvis dette er tilfældet.

3.1 Vi forbeholder os retten til at afvise en tilmelding som ikke lever op til betingelserne.

3.2 Såfremt jeres virksomhed ikke lever op til gældende betingelser, vil jeres virksomhed få en henvendelse om at udbedre manglerne. Sker dette ikke indenfor rimelig tid, vil I som virksomhed miste retten til at anvende vores mærke. I vil ydermere ikke blive tilbagebetalt af eventuelt rest periode, og I vil blive fjernet fra vores deltagerliste.

3.3 I vil få tilsendt en faktura for et år af gangen og betaling sker forud.

3.4 Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato.

3.5 Ved benyttelse af intro kampagnen får I et "Life-time" medlemskab, som ikke udløber med mindre I afmelder jer mærket. I vil derudover ikke bliver faktureret.